Ime Dejanja
Preizkušeni računovodja
Preizkušeni davčnik
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin
Preizkušeni notranji revizor
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij
Pooblaščeni revizor
Pooblaščeni revizor - nostrifikacija
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme
Preizkušeni revizor informacijskih sistemov
Revizor
Preizkušeni poslovni finančnik
Računovodja
Preizkušeni državni notranji revizor
Državni notranji revizor
Preizkušeni notranji revizor - nostrifikacija
Pooblaščeni revizor - Dajanje zagotovil o trajnostnosti
Specialist za trajnostno poročanje
Skupaj 17