Ime Dejanja
Preizkušeni računovodja Podrobnosti
Preizkušeni davčnik Podrobnosti
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin Podrobnosti
Preizkušeni notranji revizor Podrobnosti
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij Podrobnosti
Pooblaščeni revizor Podrobnosti
Pooblaščeni revizor - nostrifikacija Podrobnosti
Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme Podrobnosti
Preizkušeni revizor informacijskih sistemov Podrobnosti
Revizor Podrobnosti
Preizkušeni poslovni finančnik Podrobnosti
Računovodja Podrobnosti
Preizkušeni državni notranji revizor Podrobnosti
Državni notranji revizor Podrobnosti
Preizkušeni notranji revizor - nostrifikacija Podrobnosti
Skupaj 15