Prijava na izobraževanje / Application for seminar
Za udeležbo na: Seminar REVIDIRANJE SPLOŠNIH KONTROL V INFORMACIJSKEM SISTEMU (IT GENERAL CONTROLS) V OBSEGU, KI JE POTREBEN PRI REVIDIRANJU RAČUNOVODSKIH IZKAZOV, ki bo 14.10.2020 prijavljamo:

Polja s krepkim tiskom morajo biti obvezno izpolnjena, drugače prijavnice ne bo mogoče poslati.
Fields with bold text must be filled in, otherwise you will not be able to submit the application.

Vnesite samo številke / Enter only digits