Prijava na izobraževanje / Application for seminar
Za udeležbo na: SEMINAR Notranje revidiranje kapitalske ustreznosti - ali revidiranje skladnosti trditve optimalne kapitalske ustreznosti glede na zahteve, kot so merjenje s sprejetimi sodili, ki bo 22.10.2019 prijavljamo:

Polja s krepkim tiskom morajo biti obvezno izpolnjena, drugače prijavnice ne bo mogoče poslati.
Fields with bold text must be filled in, otherwise you will not be able to submit the application.

Vnesite samo številke / Enter only digits