Prijava na izobraževanje / Application for seminar
Za udeležbo na: 19. davčna konferenca Slovenskega inštituta za revizijo, ki se začne 10.01.2019, in konča 11.01.2019 prijavljamo:

Polja s krepkim tiskom morajo biti obvezno izpolnjena, drugače prijavnice ne bo mogoče poslati.
Fields with bold text must be filled in, otherwise you will not be able to submit the application.

Kandidatov / Candidates: 1

Opomba:


Udeležbo potrdite z zelenim gumbom Oddaj na dnu obrazca
Confirm application with green button Submit at the end of the form
Udeležnina za: 19. davčna konferenca Slovenskega inštituta za revizijo znaša 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na dogodek veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina skupaj z gradivom 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Nastanitev je predvidena v Grand hotelu Bernardin, telefon (05) 690 70 00 ali (080) 22 80, e-naslov: booking@bernardingroup.si; priporočamo Vam čim prejšnjo rezervacijo, navedite tudi, da ste udeleženec davčne konference. Za udeležence konference znaša nočitev z zajtrkom v Grand hotelu Bernardin 100 € in v hotelu Histrion 80 €.

Na konferenco se prijavite preko spletne strani www.si-revizija.si/izobrazevanje/konference. Zaradi pravočasne organizacije vas prosimo, da se prijavite najpozneje do 3. januarja 2019.

Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom dogodka. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4811-19.