Izpis registra

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij


Ime in priimek Ulica Kraj Datum naziva Veljavnost licence Podrobnosti
ALJAŽ Brigita ULICA GUBČEVE BRIGADE 16 Ljubljana 16.12.2002 24.05.2017 - 24.05.2019 Podrobnosti
BEZLAJ PETER Lipa 20 VELENJE 20.02.2018 20.02.2018 - 20.02.2020 Podrobnosti
CEDILNIK Andreja Cesta Cirila Kosmača 55 L Ljubljana - Šmartno 15.03.2005 16.03.2017 - 15.03.2019 Podrobnosti
CERJAK Marija Hruševo 98 Dobrova 04.09.2001 04.11.2018 - 03.11.2020 Podrobnosti
CEROVŠEK DRAGO Adamičeva 47 NOVO MESTO 27.03.2013 28.03.2017 - 27.03.2019 Podrobnosti
COLJA Irena Pod bresti 15 Ljubljana 13.03.2000 04.03.2017 - 03.03.2019 Podrobnosti
ČASAR Črtomir Nikola Tesla 16 Domžale 13.01.2009 14.01.2017 - 13.01.2019 Podrobnosti
ČRNIGOJ MATJAŽ Strossmayerjeva ulica 8 LJUBLJANA 04.06.2014 05.06.2018 - 04.06.2020 Podrobnosti
Dolžan Mojca Šercerjeva ulica 37A Radovljica 13.01.2015 14.01.2017 - 13.01.2019 Podrobnosti
Dolžan Peter Pilonova 10 Ljubljana 03.06.2015 27.06.2018 - 27.06.2020 Podrobnosti
DOVČ Gašper Podutiška 50 Ljubljana 10.09.2013 11.09.2017 - 10.09.2019 Podrobnosti
FAIN LUKA Medijske toplice 18 IZLAKE 06.10.2014 07.10.2018 - 06.10.2020 Podrobnosti
FILIPIČ Matjaž Vodnikova 89 c Ljubljana 25.11.2008 26.11.2018 - 25.11.2020 Podrobnosti
Filiplič Matija Rožna dolina Cesta III / 17b Ljubljana 12.10.2012 25.04.2017 - 24.04.2019 Podrobnosti
FORTUNA VISTER Bojana Pot na Dobeno 1A Mengeš 01.03.2011 02.03.2017 - 01.03.2019 Podrobnosti
GOVEKAR Manica Čekovnik 15 Idrija 22.10.2013 23.10.2017 - 22.10.2019 Podrobnosti
Grmek Gregor Tržaška 60 Postojna 23.01.2018 23.01.2018 - 23.01.2020 Podrobnosti
GRUBER Sanja Franca Mlakarja 9 Ljubljana 20.10.1998 20.12.2016 - 20.12.2018 Podrobnosti
HARTMAN Andrej Močilnikarjeva 6 Ljubljana 19.10.1998 04.03.2017 - 03.03.2019 Podrobnosti
ILIČ Elizabeta Rankovci 4 Tišina 28.07.2011 29.07.2017 - 28.07.2019 Podrobnosti
JAGODIC Silvana Melikova 9 Ljubljana 02.09.1999 04.03.2017 - 03.03.2019 Podrobnosti
JANKO Mojca Drska 14 Novo mesto 18.04.2008 19.04.2018 - 18.04.2020 Podrobnosti
Javornik Samo Spodnje Pirniče 51 Ljubljana - Šmartno 12.10.1998 04.03.2017 - 03.03.2019 Podrobnosti
JERMAN Roman Šlandrova ulica 21 Radomlje 30.07.2010 21.01.2017 - 20.01.2019 Podrobnosti
Kebrič Ivan Miklavčeva ulica 4 Ljubljana 11.05.1998 04.03.2017 - 03.03.2019 Podrobnosti
KELVIŠAR Marta Turkova ulica 23 Novo mesto 11.06.2010 09.05.2017 - 09.05.2019 Podrobnosti
Kiš Urška Dunajska cesta 180 Ljubljana 06.01.2017 06.01.2017 - 06.01.2019 Podrobnosti
KOKORAVEC Vojko Gorenjska cesta 4a Logatec 17.05.2005 18.05.2017 - 17.05.2019 Podrobnosti
KONČAR Marjeta GRADNIKOVA CESTA 1 Bled 28.09.2011 29.08.2017 - 28.08.2019 Podrobnosti
KOS Danica Severjeva 9a Murska Sobota 12.10.1998 04.03.2017 - 03.03.2019 Podrobnosti
KOSI Milena Ulica Gubčeve brigade 88 Ljubljana 16.12.2002 17.12.2018 - 16.12.2020 Podrobnosti
KUNC Barbara Mladinska cesta 17/a Bled 09.06.2001 10.06.2017 - 09.06.2019 Podrobnosti
LESKOVŠEK Marija Zgornje Izlake 17a Izlake 15.11.2000 04.03.2017 - 03.03.2019 Podrobnosti
LOGAR Barbara Podgorska c. 85 Slovenj Gradec 04.08.2015 05.08.2017 - 04.08.2019 Podrobnosti
Lušnic Karin Smoletova ulica 6 Ljubljana 08.10.2005 09.10.2017 - 08.10.2019 Podrobnosti
MALUS Boštjan Glavarjeva 49 Ljubljana 22.05.2009 18.10.2018 - 18.10.2020 Podrobnosti
MARKOVSKA KLEPEC BOJANA Knezova 28 LJUBLJANA 21.04.2017 21.04.2017 - 21.04.2019 Podrobnosti
MIHAJLOVIĆ Đorđe Zgornje Pirniče 34 D Medvode 16.05.2006 17.05.2018 - 16.05.2020 Podrobnosti
MIKOLIČ Dean Barvarska steza 7 Ljubljana 16.11.1998 04.03.2017 - 03.03.2019 Podrobnosti
Movrin Mag. Petra Breg 23 Stara cerkev 01.07.2015 02.07.2017 - 01.07.2019 Podrobnosti
MOZETIČ Borut Prešernova 10 DORNBERK 06.02.2018 06.02.2018 - 06.02.2020 Podrobnosti
Nemec Valter Opatje selo 96 Opatje selo 29.03.2016 30.03.2018 - 29.03.2020 Podrobnosti
NOVAK Miha Petrovče 29 Petrovče 14.11.2018 14.11.2018 - 14.11.2020 Podrobnosti
PILIH GRAH Uroš Ob ribniku 41 Maribor 04.11.2004 30.11.2018 - 01.12.2020 Podrobnosti
PIVK Mateja Stara cesta 30 Logatec 08.03.2016 09.03.2018 - 08.03.2020 Podrobnosti
PODBEVŠEK MIHA Špruha 4 TRZIN 24.11.2009 25.11.2017 - 24.11.2019 Podrobnosti
POLJANC Marko Brodarjev trg 12 Ljubljana 28.05.2015 29.05.2017 - 28.05.2019 Podrobnosti
PUŠNIK Janez Trg Pohorskega bataljona 1a Kisovec 05.04.2011 06.04.2017 - 05.04.2019 Podrobnosti
RATKAJEC BOJANA Trubarjeva 13 CELJE 24.10.2017 24.10.2017 - 24.10.2019 Podrobnosti
RESNIK Aleš Ulica Iga Grudna 15 Ljubljana 26.07.2011 15.12.2017 - 14.12.2019 Podrobnosti
RIHAR ŠPELA C. Jožeta Krajca 17, Rakek RAKEK 04.12.2015 04.12.2017 - 04.12.2019 Podrobnosti
ROLIH Karlo Pregljeva ulica 3 Sežana 16.01.2007 17.01.2017 - 16.01.2019 Podrobnosti
RUPAR ŽAN Zagorica 5 IG 01.03.2011 02.03.2017 - 01.03.2019 Podrobnosti
RUTAR Aleksija Cesta 24. junija 80 Ljubljana 29.08.2013 30.08.2017 - 29.08.2019 Podrobnosti
Slevec Mitja Dolenjska cesta 45b Ljubljana 21.10.2014 22.10.2018 - 21.10.2020 Podrobnosti
Sodin Rado Bezina 93 SLOVENSKE KONJICE 30.05.2017 30.05.2017 - 30.05.2019 Podrobnosti
ŠARC MAJDIČ Stanka Homec, Vaška pot 30A Radomlje 21.11.2012 22.11.2018 - 21.11.2020 Podrobnosti
ŠOBA Aleš Maistrova ulica 19 Maribor 19.03.2013 20.03.2017 - 19.03.2019 Podrobnosti
TOMANIČ MARKO Ulica Vita Kraigherja 18 MARIBOR 24.06.2014 25.06.2018 - 24.06.2020 Podrobnosti
TOMŠIČ Alenka Moše 2c Smlednik 09.10.1998 24.03.2017 - 23.03.2019 Podrobnosti
TREBŠE Matjaž Železna cesta 10 Ljubljana 18.12.1998 04.03.2017 - 03.03.2019 Podrobnosti
TURIN Erika MASITROVA 17 Ptuj 01.07.2004 02.07.2018 - 01.07.2020 Podrobnosti
VALENKO Simona Gorišnica 90 Gorišnica 04.04.2009 05.04.2017 - 04.04.2019 Podrobnosti
VEHOVEC Viktorija Dobeno 39 Mengeš 13.10.1998 04.03.2017 - 03.03.2019 Podrobnosti
VIHER Irena Ulica Jožefe Lackove 28 c Ptuj 09.02.2003 04.03.2017 - 03.03.2019 Podrobnosti
ZIDARN Roman Metoda Mikuža 18 Ljubljana 09.06.2001 08.11.2017 - 08.11.2019 Podrobnosti
ZORKO Nadja Čreškova 29 Nova Cerkev 23.10.2007 24.10.2017 - 23.10.2019 Podrobnosti
Živec Leon Lokavec 149 Ajdovščina 30.01.2018 30.01.2018 - 30.01.2020 Podrobnosti
ŽIVEC MATEJA Staretova 20 LJUBLJANA 01.05.2015 27.10.2017 - 27.10.2019 Podrobnosti
ŽNIDARIČ KARMEN PEŠČENK 42 CERKNICA 06.06.2018 06.06.2018 - 06.06.2020 Podrobnosti