Izpis registra

Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin


Ime in priimek Ulica Kraj Datum naziva Veljavnost licence Podrobnosti
Babič Smiljan Ulica Metoda Mikuža 18 Ljubljana 16.04.2015 18.06.2017 - 17.06.2019 Podrobnosti
BAJEC Jadran Razgledna ulica 30 Koper - Capodistria 18.08.2009 07.10.2017 - 06.10.2019 Podrobnosti
BARLIČ Borut Vrvarska ulica 5 Maribor 21.11.2009 30.12.2017 - 29.12.2019 Podrobnosti
Bartol Borut Trg prekomorskih brigad 10 Ljubljana 16.07.2014 27.09.2018 - 26.09.2020 Podrobnosti
BATAGELJ Edi Stomaž 11g Dobravlje 14.12.2012 22.03.2017 - 21.03.2019 Podrobnosti
Benič Milan Ulica Goce Delčeva 5 Ljubljana 00.00.0000 26.10.2018 - 25.10.2020 Podrobnosti
Blaha Primož Zg. Gameljne 44b Ljubljana-Šmartno 24.02.2017 21.04.2017 - 21.04.2019 Podrobnosti
BOH Boštjan Jamnikarjeva ulica 1 Ljubljana 19.06.2008 08.11.2018 - 07.11.2020 Podrobnosti
BOH Mojca Ižanska cesta 176 Ljubljana 06.10.2005 09.11.2017 - 08.11.2019 Podrobnosti
BOHINC Stojan Cesta na Markovec 19 D Koper 23.02.2005 18.07.2017 - 18.07.2019 Podrobnosti
BOLČINA BOŠNJAK Karmen Kunaverjeva ulica 14 Ljubljana 26.11.2009 23.01.2018 - 22.01.2020 Podrobnosti
BOREC MERLAK JANJA Pregljeva ulica 38 LJUBLJANA 19.12.2013 18.03.2018 - 17.03.2020 Podrobnosti
Borštnar Andreja Šentpavel 32 b Ljubljana-Dobrunje 18.09.2018 18.12.2018 - 18.12.2020 Podrobnosti
BOŠTJANČIČ Goran Velika Bukovica 1g Ilirska Bistrica 11.06.2015 28.11.2017 - 27.11.2019 Podrobnosti
BRILLI mag. Andraž Pregljeva ulica 14 Ljubljana 17.02.2012 13.03.2018 - 12.03.2020 Podrobnosti
BUŽAN ROBERT Izolska vrata 2 KOPER 17.07.2013 11.09.2017 - 10.09.2019 Podrobnosti
CEHTL Andrej Spodnjevaška pot 10, Razvanje MARIBOR 19.06.2012 06.07.2018 - 05.07.2020 Podrobnosti
Cimerman Jana Vaška pot 18 Radomlje 01.09.2016 24.12.2016 - 24.12.2018 Podrobnosti
CINK Radovan Šprajčeva ulica 7 Žalec 06.12.2007 13.02.2018 - 12.02.2020 Podrobnosti
Colarič Pritekelj Helena Arclin 29C Škofja vas 22.10.2015 02.01.2018 - 01.01.2020 Podrobnosti
COLJA Irena Pod bresti 15 Ljubljana 04.09.2009 07.11.2017 - 06.11.2019 Podrobnosti
ČAKS TADEJ ŽOHERJEVA ULICA 22 MARIBOR 20.10.2009 24.02.2018 - 23.02.2020 Podrobnosti
Čeh Mitja Spuhlja 99/a Ptuj 16.05.2017 29.06.2017 - 29.06.2019 Podrobnosti
ČEMAŽAR MILOŠ Bleiweisova cesta 114 Kranj 05.04.2011 24.05.2017 - 23.05.2019 Podrobnosti
Dijak Dušanka Stara Nova vas 15 Križevci pri Ljutomeru 21.06.2018 12.07.2018 - 12.07.2020 Podrobnosti
DOLENC Branko Gradnikova cesta 44 a Radovljica 03.10.2006 15.12.2018 - 14.12.2020 Podrobnosti
Domjan Mateja Bratonci 148 b Beltinci 03.07.2017 06.07.2017 - 06.07.2019 Podrobnosti
Drame Marjanca Pot na Labar 35b Ljubljana 27.11.2015 16.01.2018 - 15.01.2020 Podrobnosti
Erbežnik Miha Poklukarjeva ulica 25 Ljubljana 00.00.0000 10.05.2017 - 10.05.2019 Podrobnosti
FAŠMON MUZNIK Sabina Langusova 68 Radovljica 19.07.2013 13.09.2017 - 12.09.2019 Podrobnosti
FILIPIČ Matjaž Vodnikova 89 c Ljubljana 14.01.2009 18.03.2017 - 17.03.2019 Podrobnosti
Fir Darko Ulica Marjana Jerina 15 Celje 24.10.2018 16.11.2018 - 16.11.2020 Podrobnosti
FLEISCHMAN Jure Vešter 17 Škofja Loka 04.04.2012 16.07.2018 - 15.07.2020 Podrobnosti
GANTAR STANA Planina 79 PLANINA PRI POSTOJNI 15.05.2013 31.05.2017 - 30.05.2019 Podrobnosti
GOLJAT JUS MATEJA USKOŠKA ULICA 33 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 18.04.2017 24.06.2017 - 24.06.2019 Podrobnosti
GORIČAN MARIJA ŽIKARCE 19A ZGORNJA KORENA 00.00.0000 08.10.2018 - 07.10.2020 Podrobnosti
GRAČANIĆ Sonja GREGORČIČEVA ULICA 12 Maribor 05.10.1998 15.07.2017 - 15.07.2019 Podrobnosti
Gregorič Dean Lozarjeva Ulica 11a Ljubljana Črnuče 02.04.2010 12.05.2018 - 11.05.2020 Podrobnosti
Gregorič Sabina Beljaška ul. 24 Ljubljana 10.04.2018 16.05.2018 - 16.05.2020 Podrobnosti
GRUM Bojan Pregljeva 61 Ljubljana 15.09.2008 03.12.2018 - 02.12.2020 Podrobnosti
GUBANEC Barbara Jemčeva cesta 44d Trzin 00.00.0000 02.06.2017 - 01.06.2019 Podrobnosti
HAJDINJAK Mihael Ogrinova 60 Škofljica 20.08.2013 11.09.2017 - 10.09.2019 Podrobnosti
HENIGMAN ROK Knafljev trg 12 RIBNICA 06.05.2014 07.03.2017 - 07.03.2019 Podrobnosti
HERNAUS GORAZD GORICA/SLIVNICI 100 GORICA/SLIVNICI 22.04.2014 23.05.2018 - 22.05.2020 Podrobnosti
Hojnik Grega Ulica Ilije Gregoriča 40 Miklavž 29.11.2006 24.02.2017 - 23.02.2019 Podrobnosti
HOJNIK Marko Golišče 47 Kresnice 23.02.2010 12.05.2018 - 11.05.2020 Podrobnosti
HRIBAR Janez Vodnikovo naselje 58 Ljubljana 10.03.2009 29.07.2017 - 28.07.2019 Podrobnosti
ISKRA Bojan Marinovševa cesta 3 Ljubljana 09.09.2008 03.03.2018 - 03.03.2020 Podrobnosti
JAMNIK Cvetka Terezija Podgorje 34 Podgorje pri Slovenj 30.11.2010 28.01.2017 - 27.01.2019 Podrobnosti
JURJOVEC Beno Stanetova cesta 25 Velenje 06.07.2009 07.10.2017 - 06.10.2019 Podrobnosti
JUVAN Miha Olševek 27 Preddvor 24.01.2013 27.01.2018 - 27.01.2020 Podrobnosti
KAJZER Jasmina Rakuševa ulica 20 Ljubljana 15.10.2009 06.01.2018 - 05.01.2020 Podrobnosti
Kambič Alenka Dunajska 39 Ljubljana 20.04.2016 08.06.2018 - 07.06.2020 Podrobnosti
KAVALAR Lidija Ulica heroja Staneta 18 Maribor 23.02.2007 23.05.2017 - 22.05.2019 Podrobnosti
Kavka Jensterle Simon Beethovnova 7 Ljubljana 06.04.2010 12.05.2018 - 11.05.2020 Podrobnosti
KERN Jure Ulica Angelce Hlebce 1b Kranj 30.06.2008 28.09.2018 - 27.09.2020 Podrobnosti
KLUGLER Barbara Ulica Slave Klavore 7 Maribor 15.10.2009 30.12.2017 - 29.12.2019 Podrobnosti
KNEZ SAŠA ŠALEK 98 VELENJE 18.09.2017 24.10.2017 - 24.10.2019 Podrobnosti
KOCUVAN Andrej Betettova 18 Maribor 20.02.2007 20.11.2017 - 19.11.2019 Podrobnosti
KOROŠEC Rok Cesta na Roglo 11 L Zreče 16.03.2012 10.05.2018 - 11.05.2020 Podrobnosti
KOVAČIČ Katja Klemenčičeva ulica 3 Ljubljana 24.10.2016 10.01.2017 - 10.01.2019 Podrobnosti
KOVAČIČ Samo Malečnik 108 Maribor 25.11.2004 24.12.2016 - 23.12.2018 Podrobnosti
KOŽAR Anton Brilejeva 13 Ljubljana 08.01.2007 25.02.2017 - 24.02.2019 Podrobnosti
Kramberger Dejan Herbersteinova 18 Ljubljana 19.04.2016 07.05.2018 - 06.05.2020 Podrobnosti
KRATNAR Janez Zgornje Gameljne 32b Ljubljana - Šmartno 25.11.2004 24.12.2016 - 23.12.2018 Podrobnosti
LAMPE Andrej Ulica Ivane Kobilice 4 Ljubljana 27.05.2010 03.10.2018 - 02.10.2020 Podrobnosti
LAVRENČIČ Marko Rožna ulica 9 Domžale 18.08.2009 09.10.2017 - 08.10.2019 Podrobnosti
LENARČIČ MAJA Steletova ulica 3 MENGEŠ 19.01.2015 03.05.2017 - 03.05.2019 Podrobnosti
LOGONDER TINE Peričeva ulica 11 Ljubljana 00.00.0000 19.05.2018 - 18.05.2020 Podrobnosti
LUŽAR Matevž Kopitarjeva ulica 1 Celje 04.01.2014 05.01.2018 - 04.01.2020 Podrobnosti
Medved Dean Pri viaduktu 10 Ruše 00.00.0000 27.09.2017 - 27.09.2019 Podrobnosti
Mesarec Marion Metina ulica 16 Maribor 17.05.2017 25.05.2017 - 25.05.2019 Podrobnosti
MOZETIČ Anica Bazenškova 64 Maribor 07.05.2010 20.10.2018 - 19.10.2020 Podrobnosti
MURKO Jožef Iška 110 Ig 05.10.1998 04.03.2017 - 03.03.2019 Podrobnosti
MURKO Jožef Krčevinska ul. 61 Maribor 21.02.2000 04.03.2017 - 03.03.2019 Podrobnosti
Nagode Zupančič Petra Mala vas 9E Ljubljana 07.06.2001 27.07.2016 - 26.07.2019 Podrobnosti
Nahtigal Domen Rudnik pri Radomljah 1m Radomlje 29.06.2016 10.11.2018 - 09.11.2020 Podrobnosti
NAHTIGAL LJUBA Ob Farjevcu 49, Črna vas LJUBLJANA 09.06.2006 05.07.2017 - 05.07.2019 Podrobnosti
NEMANIČ Marko Vurnikova ulica 8 Ljubljana 12.07.2016 23.09.2018 - 22.09.2020 Podrobnosti
NEUBERG Klavdija Sršakova 21 HOČE 13.11.2017 30.01.2018 - 30.01.2020 Podrobnosti
OMAN DAMJANA gmajnica 253 1218 komenda 19.09.2014 26.09.2017 - 26.09.2019 Podrobnosti
OMERSA Nikolaj Partizanska c. 10J Kranj 27.10.2009 27.07.2018 - 26.07.2020 Podrobnosti
PAJNKIHAR Boris Kurirska pot 1 Spodnji Duplek 22.11.2012 22.12.2016 - 21.12.2018 Podrobnosti
Pance Dolores Krakovski nasip 18 Ljubljana 05.10.2017 28.11.2018 - 28.11.2020 Podrobnosti
Pangršič Katja Cerutova 13 Ljubljana 09.12.2016 20.04.2017 - 20.04.2019 Podrobnosti
PETRIČ Miroslav Sv. Trije Kralji 78 Radlje ob Dravi 10.04.2012 23.05.2018 - 22.05.2020 Podrobnosti
PIBERNIK Roman Lokovica 113 ŠOŠTANJ 02.03.2010 12.05.2018 - 11.05.2020 Podrobnosti
PLESNIK Silvo Mlače 34a Loče 01.12.2015 16.01.2018 - 15.01.2020 Podrobnosti
POGLAJEN Franc Vrhovci cesta XXII/7 Ljubljana 25.02.2013 30.04.2017 - 29.04.2019 Podrobnosti
Povše Žarko Smolenja vas 78 Novo mesto 23.01.2002 06.04.2018 - 05.04.2020 Podrobnosti
PRŠA Boris Nedelica 23 a Turnišče 18.04.2013 30.08.2017 - 29.08.2019 Podrobnosti
Pšunder Igor Ramovševa ulica 3 Maribor 07.06.2001 05.09.2017 - 04.09.2019 Podrobnosti
REP BORIS ŠMARJE PRI SEŽANI 151 Sežana 14.04.2006 26.07.2018 - 25.07.2020 Podrobnosti
REPIČ MOJCA Šarhova ulica 26 LJUBLJANA 00.00.0000 26.05.2018 - 26.05.2020 Podrobnosti
RIBAĆ Andreja Klinetova 10 Maribor 24.10.2011 28.01.2018 - 27.01.2020 Podrobnosti
ROMIH Mirko SLOMŠKOVA 23 Grosuplje 03.02.2009 05.04.2017 - 04.04.2019 Podrobnosti
Rotar Grmek Simona CESTA V ZGORNJI LOG 48 LJUBLJANA 06.05.2014 28.05.2018 - 27.05.2020 Podrobnosti
SALOBIR Izidor Babno 31 a Celje 27.01.2011 06.04.2019 - 05.04.2021 Podrobnosti
SELAN ANDREJ BANJA LOKA 7A KOSTEL 06.03.2007 23.05.2017 - 22.05.2019 Podrobnosti
SIMRAJH Tomaž Pilonova ulica 45 Ljubljana 19.11.2007 13.02.2018 - 12.02.2020 Podrobnosti
SPEVAN Jože Stanetova ulica 32 Celje 20.11.2012 21.11.2018 - 20.11.2020 Podrobnosti
Srednik Rajko Varda 16 Nova Gorica 05.10.1998 04.03.2017 - 03.03.2019 Podrobnosti
ŠEBENIK IRENA Podsmreka 3k DOBROVA 16.12.2013 06.01.2018 - 05.01.2020 Podrobnosti
ŠEŠKO Andrej Metelkova ulica 53 Maribor 23.05.2013 21.07.2017 - 20.07.2019 Podrobnosti
Šorn Maja Selo 12f Žirovnica 08.11.2016 06.06.2018 - 06.06.2020 Podrobnosti
Špenger Benko Milenka Dolga Brda 70 Prevalje 22.12.2017 20.04.2018 - 20.04.2020 Podrobnosti
ŠTENDLER Andrej Polanškova ulica 3 Ljubljana - Črnuče 15.10.2008 18.12.2018 - 17.12.2020 Podrobnosti
ŠTURM Jernej Hrušica 159 Jesenice 27.07.2011 01.10.2017 - 30.09.2019 Podrobnosti
Šupek Simona Na gmajni 56a Ljubljana 17.10.2017 21.11.2017 - 21.11.2019 Podrobnosti
TAJNIK Franc Podkraj 10j Velenje 00.00.0000 08.08.2017 - 08.08.2019 Podrobnosti
TAVZELJ Darja Majcenova cesta 5 Trbovlje 23.02.2005 14.05.2017 - 13.05.2019 Podrobnosti
TEKAUC Lidija Cesta Miloša Zidanška 21 Šentjur 15.02.2012 13.04.2018 - 12.04.2020 Podrobnosti
Tuma Boris Šubljeva ulica 19 Mengeš 29.03.2018 24.04.2018 - 24.04.2020 Podrobnosti
TURIN Ludvik MAISTROVA ULICA 17 Ptuj 09.05.2002 17.12.2018 - 16.12.2020 Podrobnosti
Turk Zdravko Pod vinogradi 2 Straža 16.06.2017 08.08.2017 - 08.08.2019 Podrobnosti
URNAUT ROPOŠA Alenka Legen 34 Slovenj Gradec 29.10.2004 18.03.2017 - 17.03.2019 Podrobnosti
Velić Edina Andreaševa 8 Ljubljana 13.07.2016 28.09.2018 - 27.09.2020 Podrobnosti
VIDMAR Simon Grintovška ulica 18 Kranj 05.03.2015 01.05.2017 - 30.04.2019 Podrobnosti
Višnjar Matej Lipje 15 Velenje 04.07.2016 17.01.2017 - 17.01.2019 Podrobnosti
VOGLAR ŠTIC Danica Cesta na Bukovec 29 Fram 25.11.2004 25.12.2016 - 24.12.2018 Podrobnosti
VRABL Andrej Razlagova ulica 24 Maribor 04.12.2006 24.02.2017 - 23.02.2019 Podrobnosti
ZAGORC Jože Pot v Rudnik 3 Kamnik 06.10.2009 25.11.2017 - 24.11.2019 Podrobnosti
ZORKO Breda Mali vrh 30 Šmarje - Sap 13.04.2011 11.05.2017 - 10.05.2019 Podrobnosti
ZORNADA Alenka Povšetova 91 Ljubljana 22.12.2008 18.01.2018 - 17.01.2020 Podrobnosti
ZUPANČIČ Dušan Mala vas 9E Ljubljana 12.10.1999 04.03.2017 - 03.03.2019 Podrobnosti
ŽIŽEK Rok Na brežini 42 Ljubljana - Črnuče 11.03.2014 30.05.2018 - 29.05.2020 Podrobnosti
ŽIŽEK Saša Na brežini 42 Ljubljana - Črnuče 17.12.2008 13.02.2017 - 12.02.2019 Podrobnosti
ŽNIDARŠIČ Marko Kamnogoriška ulica 68 A LJUBLJANA 11.10.2013 20.11.2017 - 19.11.2019 Podrobnosti
ŽUPANEC NIKO GLEDALIŠKA ULICA 8 MARIBOR 23.02.2010 15.07.2018 - 14.07.2020 Podrobnosti