Privolitev

S klikom na gumb dovoljenih namenov obdelave, ki so izpisani v nazivu gumba, izjavljam, da sem polnoletna oseba, sem seznanjen(a) s pravili obdelave podatkov in prostovoljno dajem privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov in neposredno trženje po elektronski pošti.

Izberite eno od dveh možnosti:

Prijava na e-Novice in obvestila s personalizacijo
S pritiskom na gumb »Prijava na e-Novice in obvestila s personalizacijo« se strinjam, da lahko upravljavec osebnih podatkov:
  1. za namen pošiljanja elektronskih novic in obvestil o dogodkih upravljavca zbira in obdeluje podatke o mojem elektronskem naslovu; ter
  2. podatke personalizira, torej o prebranih novicah in obiskanih povezavah, uporablja piškotke za spremljanje uporabnika ter izdela profil mojih interesnih vsebin glede na mojo preteklo in prihodnjo uporabo storitev upravljavca.
Prijava na e-Novice in obvestila
S pritiskom na gumb »Prijava na e-Novice in obvestila« se strinjam, da lahko upravljavec osebnih podatkov za namen pošiljanja elektronskih novic in obvestil o dogodkih upravljavca zbira podatke o mojem elektronskem naslovu.