Prijava na izobraževanje

 Pred oddajo prijavnico natisnite, podpišite in pošljite skupaj z dokazilom o izobrazbi na naslov: Slovenski inštitut za revizijo, Dunajska c. 106, 1000 Ljubljana

Vsi, ki se vpisujete za pridobitev strokovnih znanj za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti (podjetij, nepremičnin, strojne opreme), morate obvezno oddati tudi izpolnjen obrazec o delovnih izkušnjah:

Natisni