Prijava na izobraževanje / Application for seminar
Za udeležbo na: 19. letna konferenca revizorjev, ki se začne 06.09.2018, in konča 07.09.2018 prijavljamo:

Polja s krepkim tiskom morajo biti obvezno izpolnjena, drugače prijavnice ne bo mogoče poslati.
Fields with bold text must be filled in, otherwise you will not be able to submit the application.

Kandidatov / Candidates: 1

Opomba:


Udeležbo potrdite z zelenim gumbom Oddaj na dnu obrazca
Confirm application with green button Submit at the end of the form
Udeležnina za: 19. letna konferenca revizorjev znaša 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na dogodek veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina skupaj z gradivom 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Prenočišče lahko rezervirate v hotelu Radin po telefonu (02) 520-27-20 ali (02) 520-27-22 od 7. do 18. ure ali po e-pošti info@zdravilisce-radenci.si. V hotelu so nas posebej opozorili, da je treba sobe rezervirati čim prej; povedati morate tudi, da ste udeleženci 19. letne konference revizorjev. Za naše udeležence znaša nočitev z zajtrkom v hotelu Radin 66,00 € za enoposteljno sobo in 46,00 € za dvoposteljno sobo.

Na konferenco se prosimo, zaradi pravočasne organizacije, prijavite do 27. avgusta 2018.

Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom dogodka. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4751-18.