Prijava na izobraževanje / Application for seminar
Za udeležbo na: 21. letna konfrenca notranjih revizorjev, ki se začne 15.11.2018, in konča 16.11.2018 prijavljamo:

Polja s krepkim tiskom morajo biti obvezno izpolnjena, drugače prijavnice ne bo mogoče poslati.
Fields with bold text must be filled in, otherwise you will not be able to submit the application.

Kandidatov / Candidates: 1

Opomba:


Udeležbo potrdite z zelenim gumbom Oddaj na dnu obrazca
Confirm application with green button Submit at the end of the form
Udeležnina za: 21. letna konfrenca notranjih revizorjev znaša 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na dogodek veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina skupaj z gradivom 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Na konferenco se prosimo, zaradi pravočasne organizacije, prijavite do 6. novembra 2018.

Nastanitev je predvidena v hotelu Thermana Park Laško – superior in hotelu Zdravilišče Laško. Priporočamo čim prejšnjo rezervacijo prek spletne strani http://www.thermana.si/sl/namestitve/ ali po telefonu 03 423 21 00. Prosimo Vas, da ob rezervaciji navedete, da ste udeleženec/-ka naše konference. Za udeležence/-ke je cena nočitve z zajtrkom v enoposteljni sobi v hotelu Thermana Park Laško 70,05 € in hotelu Zdravilišče Laško 57,75 €.

V četrtek, 15. novembra 2018, bo družabni večer v prostorih hotela Thermana Park Laško.

Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom dogodka. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4750-18.