Prijava na izobraževanje / Application for seminar
Za udeležbo na: 7. mednarodna IIA konferenca - Slovenskega inštituta, ki se začne 24.05.2018, in konča 25.05.2018 prijavljamo:

Polja s krepkim tiskom morajo biti obvezno izpolnjena, drugače prijavnice ne bo mogoče poslati.
Fields with bold text must be filled in, otherwise you will not be able to submit the application.

Kandidatov / Candidates: 1

Opomba:


Udeležbo potrdite z zelenim gumbom Oddaj na dnu obrazca
Confirm application with green button Submit at the end of the form
Udeležnina za: 7. mednarodna IIA konferenca - Slovenskega inštituta znaša 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na dogodek veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina skupaj z gradivom 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Število udeležencev je omejeno, zato lahko zagotovimo udeležbo le tistim, ki nam bodo poslali izpolnjeno prijavnico preko spletne strani do 3. maja 2018. O izvedbi konference vas bomo obvestili po elektronski pošti.

Opozarjamo vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si. Vsako prejeto odjavo bomo pisno potrdili.


Za vnos ur dodatnega izobraževanja v register vas prosimo, da v prijavnico obvezno vpišete vpisno številko, če ste vpisani v register.Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom dogodka. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4713-18.