Prijava na izobraževanje / Application for seminar
Za udeležbo na: 4. kongres Slovenskega inštituta za revizijo, ki se začne 07.12.2017, in konča 08.12.2017 prijavljamo:

Polja s krepkim tiskom morajo biti obvezno izpolnjena, drugače prijavnice ne bo mogoče poslati.
Fields with bold text must be filled in, otherwise you will not be able to submit the application.

Kandidatov / Candidates: 1

Opomba:


Udeležbo potrdite z zelenim gumbom Oddaj na dnu obrazca
Confirm application with green button Submit at the end of the form
Udeležnina za: 4. kongres Slovenskega inštituta za revizijo znaša 298,90 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na dogodek veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina skupaj z gradivom 254,07 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Sobo lahko rezervirate v hotelih LifeClass, telefon 05 692 9001, spletna stran: http://www.lifeclass.net; priporočamo Vam, da to storite čim prej.

Na kongres se prijavite s prijavnico preko spletne strani oz. portala SIS. Zaradi organizacije vas prosimo, da se prijavite do 30. novembra 2017. O sprejetju prijave Vas bomo obvestili z elektronsko pošto. Opozarjamo Vas tudi, da se morate, če boste morebiti zadržani, od kongresa odjaviti, ker Vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

 Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom dogodka. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4647-17.