Prijava na izobraževanje / Application for seminar
Za udeležbo na: 25. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov, ki se začne 26.09.2017, in konča 27.09.2017 prijavljamo:

Polja s krepkim tiskom morajo biti obvezno izpolnjena, drugače prijavnice ne bo mogoče poslati.
Fields with bold text must be filled in, otherwise you will not be able to submit the application.

Kandidatov / Candidates: 1

Opomba:


Udeležbo potrdite z zelenim gumbom Oddaj na dnu obrazca
Confirm application with green button Submit at the end of the form
Udeležnina za: 25. mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov znaša 439,20 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva in za osebe, ki imajo na dan prijave na dogodek veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja oziroma pooblaščenega ocenjevalca vrednosti, znaša udeležnina skupaj z gradivom 373,32 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Na konferenco se prosimo, zaradi pravočasne organizacije, prijavite do 18. septembra 2017.

Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od konference odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Če ste vpisani v register pri Slovenskem inštitutu za revizijo, vas prosimo, da v prijavnico obvezno vnesete vpisno številko zaradi vnosa ur dodatnega izobraževanja.

 

Nastanitev je predvidena v hotelu Planja in hotelu Rogla. Priporočamo čim prejšnjo rezervacijo prek spletne strani https://www.rogla.eu/si/namestitev ali po telefonu 03 757 61 63. Prosimo Vas, da čim prej rezervirate sobo in navedete, da ste udeleženec/-ka naše konference. Za udeležence/-ke je cena enoposteljne sobe (nočitev z zajtrkom) na dan v hotelu Rogla*** 52,00 € in hotelu Planja**** 60,00 €. V ceni ni vključena turistična taksa.

 Udeležnino je treba nakazati na poslovni račun Slovenskega inštituta za revizijo 02085-0015504554 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., pet dni pred začetkom dogodka. V polje za sklicevanje na številko vpišite 00 4593-17.